Informacje o spółce

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piekarach Śląskich jest spółką prawa handlowego powstałą 9 kwietnia 1997 r. na mocy Umowy Spółki zawartej w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1730/97.
Kapitał zakładowy wynosi 20 907 000zł.

Siedziba Spółki mieści się w Piekarach Śląskich przy ul.Generała Jerzego Ziętka 19.

NIP498-00-32-688
REGON273507606
KRS0000107329
Rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Główni udziałowcy Spółki to : SFW Energia z Gliwic 97,58% , Gmina Piekary Śląskie 2,42%

Zarząd:
Bartosz Szuber - Członek Zarządu
Grzegorz Kwijas - Członek Zarządu