Informacje o spółce:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piekarach Śląskich jest spółką prawa handlowego powstałą 9 kwietnia 1997 r. na mocy Umowy Spółki zawartej w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1730/97. Kapitał zakładowy wynosi 20 907 000zł. Siedziba Spółki mieści się w Piekarach Śląskich przy ul.Generała Jerzego Ziętka 19. Rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Główni udziałowcy Spółki to :

– SFW Energia z Gliwic 97,58%

– Gmina Piekary Śląskie 2,42%

Zarząd:

Bernard Barteczko – Członek Zarządu

Grzegorz Kwijas – Członek Zarządu

Marek Mirosz – Członek Zarządu

Historia:

1997 rok – Utworzenie Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich na bazie Zakładu Ciepłowniczego nr 4 PEC Bytom.

2003 rok – Nabycie 74,5% udziałów przez Spółkę SFW Energia w Gliwicach na podstawie umowy kupna udziałów od Gminy Piekary Śląskie.

2006 / 2007 rok – Budowa nowej Ciepłowni „Andaluzja II” w południowej części Piekar Śląskich.

2010 rok – Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa ENMAGEG, tj. Ciepłowni JULIAN, OLIMPIA, OSIEDLOWA.

2010 / 2012 rok – Główne inwestycje przeprowadzone w ramach procesu integracji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia optymalnej efektywności ekonomicznej.