Informacje o spółce:

Systemy ciepłownicze :

 • Julian
 • Ziętek
 • Andaluzja
 • Kasztanowa

Dane eksploatacyjne (2022):

 • Zainstalowana moc cieplna: 67,50 MW
 • Zamówiona moc cieplna: 59,9 MW
 • Sprzedaż energii cieplnej: 99 018 MWh

Klienci:

 • Węglokoks Kraj S.A.
 • Obiekty zarządzane przez Gminę Piekary Śląskie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
 • Wspólnoty Mieszkaniowe w Piekarach Śląskich
 • Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śl.
 • Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
 • Centrum Medyczne Gabos