GŁÓWNE OBIEKTY TECHNOLOGICZNE:

System ciepłowniczy Julian- Ziętek

Ciepłownia Ziętek

Lokalizacja: ul. Gen. Zietka 19, 41-940 Piekary Ślskie, woj. Śląskie

Ciepłownia Julian

Lokalizacja: ul. Gen. Zietka 13b, 41-940 Piekary Ślskie, woj. śląskie


Dane eksploatacyjne (2022):

  • Zainstalowana moc cieplna: 49,80 MWt
  • Zamówiona moc cieplna: 46,109 MWt
  • Sprzedaż energii cieplnej: 74 121 MWh

Spektrum
Komunalny i przemysłowy  rynek ciepłowniczy

Klienci:


Węglokoks Kraj S.A.

Obiekty zarządzane przez Gminę Piekary Śląskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Wspólnoty Mieszkaniowe w Piekarach Śląskich

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śl.

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Centrum Medyczne Gabos

Dojazd:

Ciepłownia Andaluzja

Lokalizacja: ul. M.C. Skłodowskiej 83 b, 41-949 Piekary Śląskie


Dane eksploatacyjne (2022):

  • Zainstalowana moc cieplna: 16,40 MWt
  • Zamówiona moc cieplna: 13,039 MWt
  • Sprzedaż energii cieplnej: 24 180 MWh

Spektrum
Komunalny rynek ciepłowniczy

Klienci:


Obiekty zarządzane przez Gminę Piekary Śląskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich

Wspólnoty Mieszkaniowe w Piekarach Śląskich

Dojazd:

Kotłownia Kasztanowa

Lokalizacja: ul. Spółdzielcza, 41-940 Piekary Śląskie


Dane eksploatacyjne (2022):

  • Zainstalowana moc cieplna: 0,83 MWt
  • Zamówiona moc cieplna: 0,306 MWt
  • Sprzedaż energii cieplnej: 424,20 MWh

Spektrum
Komunalny rynek ciepłowniczy

Klienci:


Odbiorcy indywidualni

Dojazd: