Plan remontów 2023

Informacja Plan remontów na rok 2023, w myśl zapisów Ustawy Prawo Energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642), art. 16 ust. 17

 • Ciepłownia Ziętek
 • Remonty bieżące podstawowych maszyn i urządzeń ciepłowni
 • Ciąg dalszy modernizacji systemu nadrzędnego i wizualizacji (SCADA)
 • Remont taśmociągu nawęglania
 • Remont pomp Grundfos przepompowni Ziętek -Julian
 • Remont instalacji odpylania spalin kotła WR-5 nr 4 i 5
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody
 • Remont pomieszczeń socjalnych
 • Ciepłownia Julian
 • Remonty bieżące podstawowych maszyn i urządzeń ciepłowni
 • Przegląd i naprawa układów odpylania spalin kotłów WR5 nr 8 i 9
 • Remont odżużlaczy kotłów WLM-5 nr 6 i 7
 • Wymiana uszkodzonej armatury
 • Remont pomp obiegowych Grundfos i COL
 • Ciepłownia Andaluzja
 • Remonty bieżące podstawowych maszyn i urządzeń ciepłowni
 • Remont sprężarek Alup
 • Remont/modernizacja instalacji SAP
 • Remont pomp cyrkulacyjnych kotłów WR-5 i WR-10
 • Remont kanałów spalin
 • Remont stacji uzdatniania wody
 • Modernizacja/remont układu strzepywania pyłu kotła WR-10
 • Kotłownia Kasztanowa
 • Remonty bieżące podstawowych maszyn i urządzeń ciepłowni

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92)

Ciepło

 1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego przez MPEC Sp. z o.o. w roku 2023
L.p.Źródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii, w tym: 
2Węgiel kamienny99,7%
3Węgiel brunatny 
4Gaz ziemny0,3%
5Energetyka jądrowa 
6Inne 
RAZEM100
 • Informacje o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w roku 2023
L.p.Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii cieplnej na środowiskoRodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
[Mg/MWh]
1MPEC Sp. z o.o.Węgiel kamienny0,3541,5×10-34,5×10-46,4×10-5

Informacja dotycząca wartości wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej „WPc” za rok 2023 , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 13.10.2017(Dz.U.  poz 1912)

L.pSystem ciepłowniczyWskaźnik WPc
1.ZC Julian-Ziętek1,3
2.ZC Andaluzja1,32
3.Kotłownia Kasztanowa1,94